Szkolenie Holis

Superwizja

Superwizja indywidualna lub grupowa dla specjalistów_ek z zakresu zdrowia psychicznego zajmujących się psychoterapią, seksualnością, pracą socjalną, interwencją kryzysową, a także dla osób pracujących w oświacie lub innych instytucjach poszukujących wsparcia merytorycznego w pracy zawodowej.

W trójmiejskiej Pracowni Holis prowadzona przez Annę Pułjan-Laudańską.

Od: 00:00
Do: 00:00
Prowadzący: Anna Pułjan-Laudańska

Jesteś zainteresowany/a?

Udostępnij
Udostępnij