Zespół

Anna Pułjan-Laudańska-bio
Anna Pułjan-Laudańska
Założycielka Holis, prowadzi psychoterapię indywidualną - nastolatków i dorosłych, par oraz terapię seksuologiczną

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psycholożką - seksuolożką - obecnie w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego PTS, wykładowczynią akademicką, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywałam współpracując z instytucjami sektora publicznego oraz w gabinecie prywatnym  (m.in. prowadząc Poradnię Psychologiczno-Seksuologiczną Bliżej Siebie).

W pracy klinicznej łączę psychoterapię z pomocą seksuologiczną. Pracuję w sposób zintegrowany korzystając z myśli psychoanalitycznych, psychodynamicznych, z uwzględnieniem technik wywodzących się innych nurtów psychoterapii. Interesuję się perspektywą ciała jako obiektu pomagającego integrować trudne stany psychiczne, a także doświadczać siebie. W pracy z ciałem korzystam z technik terapii tańcem i ruchem.

Jestem zaangażowana  w promowanie pozytywnej i rzetelnej edukacji w zakresie cielesności małych dzieci, nastolatków, osób z niepełnosprawnościami, a także profilaktyki nadużyć seksualnych. Swoim doświadczeniem dzielę się prowadząc szkolenia m. in. z zakresu seksualności dla pracowników sektora publicznego. Stale podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w seminariach, szkoleniach, a pracę kliniczną poddaję regularnej superwizji.

W Holis prowadzę psychoterapię nastolatków, dorosłych, terapię partnerską oraz seksuologiczną.

Magdalena Nowacka-bio
Magdalena Nowacka
Prowadzi psychoterapię indywidualną- nastolatków i dorosłych, par oraz terapię seksuologiczną

Jestem psycholożką, absolwentką seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz doktorantką Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego, psychoterapeutką w trakcie zdobywania kwalifikacji z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS, edukatorką seksualną, trenerką antydyskryminacyjną.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. jako psycholożka w Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku, asystentka środowiskowa w Stowarzyszeniu na rzecz Osób w Kryzysie “Przyjazna Dłoń” oraz członkini Fundacji Otwarte Idee, seksuolożka w Poradni Psychologiczno-Seksuologicznej „Bliżej Siebie”, a także  prowadząc grupę wsparcia dla osób transpłciowych oraz ich bliskich przy Stowarzyszeniu na rzecz osób LGBT Tolerado.

Skończyłam szkolenie z zakresu terapii par, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu,   zaawansowane szkolenie z dialogu motywującego, szkołę animatorów profilaktyki  oraz kurs 8-tygodniowy kurs mindfulness dla specjalistów. Ponadto ukończyłam wiele szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz wsparcia społeczności LGBT+.

W Holis prowadzę psychoterapię indywidualną nastolatków i dorosłych, par, a także  terapię seksuologiczną. Specjalizuję się w tematyce tożsamości płciowej i tożsamości seksualnej.

Halszka Bukowska-bio
Halszka Bukowska
Prowadzi psychoterapia indywidualną młodzieży, dorosłych oraz konsultacje rodzicielskie

Jestem pedagożką i psychoterapeutką w trakcie szkolenia prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, zgodnego ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej, uprawniającego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTPP. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed podczas pracy grupy terapeutycznej, a także w pracy w szkole i gabinecie prywatnym. Przestrzegam kodeksu etycznego PTPP i regularnie korzystam z superwizji.

W psychoterapii najważniejsze jest dla mnie głębokie rozumienie trudności pacjenta, które przynosi ulgę i pozwala na rozwój i zmianę.

W Holis prowadzę psychoterapię dorosłych, młodzieży oraz konsultacje rodzicielskie.

image00002
Przemysław Wiwatowski
Prowadzi psychoterapię nastolatków i dorosłych oraz par

Jestem psychoterapeutą indywidualnym oraz par. Wykształcenie bazowe zdobyłem na Uniwersytecie Gdańskim, a doświadczenie kliniczne w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz oddziale dziennym Centrum Zdrowia Psychicznego „Animus”. Współpracowałem również z gdyńskim Klubem 1,2,3 – Dla osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz Domem Pomocy Społecznej w Gdyni.

Kształciłem się w czteroletnim studium psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji oraz dwuletniej Szkole Psychoterapii Par i Rodzin, posiadających rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Podstawowym nurtem mojego wykształcenia psychoterapeutycznego jest psychodynamiczny. Bliskie jest mi integrowanie różnych nurtów
terapeutycznych i dostosowywanie terapii do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Swoją pracę wzbogacam także elementami metody ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Terapia Dynamiczna), rozumieniem systemowym, a w pracy z parami również metodą EFT (Terapia Skoncentrowana na Emocjach). Uczestniczyłem także w seminariach dotyczących pracy z osobami LGBT+, dziećmi i młodzieżą oraz osobami w żałobie. Swoją prace poddaję regularnej superwizji.

W Holis prowadzę psychoterapię dorosłych, par oraz nastolatków.

IMG_6441001
Dominika Pocheć
Prowadzi psychoterapię indywidualną - dzieci, nastolatków, dorosłych oraz konsultacje rodzicielskie

Jestem psycholożką, psychoterapeutką pracującą głównie w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Ukończyłam 5 lat specjalistycznych szkoleń: w nurcie psychodynamicznym (Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie oraz Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii A.M im. J.J. Haubenstocków) oraz w nurcie systemowym (Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii, atest Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP).

Doświadczenie kliniczne zdobyłam prowadząc prywatną praktykę oraz w palcówkach oświaty i instytucjach sektora publicznego, gdzie pracowałam jako trener prowadzący szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, psychoedukację dla rodziców, opiekunów w obszarach problemów wychowawczych, a także warsztaty profilaktyczne dla młodzieży. Mam doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży znajdujących się w kryzysie i po przeżytej traumie.

W kontakcie z pacjentem dostosowuję metody i techniki pracy do indywidualnych potrzeb poprzez integrację różnych myśli terapeutycznych. Pracę poddaję superwizji i stale podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, sympozjach i konferencjach.

W Holis prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci (w wieku szkolnym i przedszkolnym), młodzieży oraz dorosłych, konsultacje rodzinne oraz pomoc psychologiczną w obszarze tożsamości seksualnej, płciowej.

PBG09779-2
Julia Antkowiak
Prowadzi konsultacje seksuologiczne oraz edukację seksualną

Jestem psycholożką oraz psycholożką-seksuolożką (w trakcie szkolenia podyplomowego “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu), edukatorką seksualną (ukończyłam kurs Edukatorów Seksualnych organizowany przez Poradnię Bliżej Siebie) oraz praktykiem NVC.

W zakresie zdrowia psychoseksualnego pracuję w gabinecie prywatnym, w Sopockim Przedszkolu Niepublicznym - gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne i psychologiczno-seksuologiczne dla rodziców oraz prowadząc warsztaty z edukacji seksualnej dla nastolatków i młodych dorosłych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz w przedszkolu obejmując wsparciem psychologicznym dzieci i rodziców, a także odbywając staż seksuologiczny w Pracowni Holis oraz Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie.

W pracy ważne jest dla mnie budowanie bezpiecznej relacji z uważnością na potrzeby pacjenta. Stale podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W Holis prowadzę konsultacje z zakresu zdrowia seksuologicznego dla dorosłych, nastolatków, rodziców oraz edukację seksualną.

image_50370049
Paulina Dróbka
Prowadzi psychoterapię dzieci, nastolatków i dorosłych oraz konsultacje rodzicielskie

Jestem pedagożką, socjoterapeutką oraz psychoterapeutką w trakcie specjalistycznego szkolenia z Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, a także absolwentką studiów podyplomowych z psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując m.in. w sektorze pomocy społecznej z rodzinami przeżywającymi trudności życiowe, dziećmi objętymi wsparciem Domu dla Dzieci prowadzonego przez Fundację Rodzinny Gdańsk, a także prowadząc grupy wsparcia i socjoterapię dla dzieci i młodzieży doświadczających kryzysów psychicznych. Prowadziłam Punkt Dziennej Opieki dla dzieci w kryzysie uchodźczym oraz warsztaty dla sopockiej młodzieży. Dyżuruję w lokalnym telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży.

Pracuję terapeutycznie w gabinecie prywatnym oraz w obszarze organizacji pozarządowych realizując projekty na rzecz pomocy osobom znajdującym się w kryzysie.

W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja z pacjentem, która budowana jest poprzez atmosferę akceptacji, życzliwości i zaufania. Ważne jest dla mnie głębokie rozumienie pacjenta, jego uczuć oraz myśli. Podczas procesu terapeutycznego kluczową rolę odgrywa dla mnie bezpieczna przestrzeń, którą tworzymy wspólnie z  pacjentem tak, aby mógł przeżywać i rozumieć siebie. Jako specjalistka staram się dostosowywać metody pracy pod indywidualne potrzeby pacjenta. Pracę poddaję superwizji i stale podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach  i konferencjach.

W Holis prowadzę psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży oraz konsultacje rodzicielskie.

Kasia Marcinek-bio
Katarzyna Marcinek
Prowadzi psychoterapię indywidualną - nastolatków i dorosłych oraz terapię seksuologiczną

Jestem psycholożką, interwentką kryzysową, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Obecnie realizuję czteroletni program szkolenia w Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Instytucie Poznawczym. W Instytucie Poznawczym realizuję też rozszerzony moduł psychoterapii zaburzeń seksualnych i wsparcia osób LGBTQIA+ uznawany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne w staraniach o Certyfikat Seksuologa Klinicznego PTS. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam między innymi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia udzielając wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym kryzysów psychicznych i przemocy. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i dbam o rozwój swojej wiedzy i umiejętności.

W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na bezpieczną atmosferę spotkań i uważność na potrzeby osób, z którymi pracuję, tak, aby mogły one być w pełni sobą oraz bez lęku przyglądać się swoim trudnościom i realizować swój potencjał.

W Holis prowadzę psychoterapię i pomoc seksuologiczną dla osób dorosłych i młodzieży korzystając z metod osadzonych w klasycznym nurcie poznawczo-behawioralnym oraz z pochodzących od niego innych modeli terapeutycznych.